Hulp op maat

Door verschillende oorzaken kunnen kinderen leerachterstanden oplopen. Denk hierbij aan problemen op het gebied van (begrijpend)lezen, spelling, schrijven, rekenen of taakaanpak. Sommige kinderen halen deze achterstand vanzelf in, bij andere kinderen blijft deze achterstand bestaan, ondanks de intensieve aanpak op school. Door het geven van remedial teaching krijgt uw kind extra individuele begeleiding, gericht op de specifieke leerproblemen die het ervaart. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en wordt de leerachterstand verkleind.

shutterstock_127674785_750xn_750xn

Werkwijze

Intake
Wanneer een kind wordt aangemeld voor Remedial Teaching, vindt er altijd een intakegesprek plaats met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind. In dit gesprek komt de (school)ontwikkeling aan bod en wordt de werkwijze uitgelegd. Indien nodig wordt er in overleg contact opgenomen met de leerkracht van de basisschool.

Begeleiding
Het kind wordt altijd betrokken bij het opstellen van de leerdoelen waar de komende periode intensief aan gewerkt wordt. Wij maken dan samen een kindplan. Hiermee wordt het eigenaar van zijn of haar leerproces en de kans op succes vergroot. De begeleiding wordt aangegaan voor een periode van 12 tot 20 weken. Gedurende deze periode wordt er doelgericht en intensief met het kind gewerkt. Motivatie en plezier zijn voorwaarden voor leren, daarom wordt er naast een gevarieerd aanbod veel tijd aan reflectie en feedback besteed.

Huiswerk
Eén keer per week ondersteuning is niet voldoende om een maximaal resultaat te halen. Het is daarom belangrijk dat de lesstof thuis regelmatig kort herhaald wordt. Hierbij wordt goed gekeken naar de mogelijkheden en de belastbaarheid van het kind, de methodes van de school en de thuissituatie.

Evaluatie
Aan het eind van de vooraf besproken begeleidingsperiode vindt een evaluatie plaats met ouders en het kind, waar mogelijk wordt ook de school betrokken.

To Top