Werkwijze en methodieken

Het startpunt van een traject bij “Buurkinderen”  is altijd een speurtocht naar de talenten en bijzonderheden van uw kind. Door deze talenten te benoemen is het mogelijk om via een positieve insteek naar de te leren vaardigheid te gaan. In het traject komen deze verworven inzichten vaak goed van pas. Als we samen de hulpvraag boven tafel hebben ga ik kijken welke methodieken ingezet kunnen worden en passen bij het kind. Uiteraard stem ik mijn werkwijze af op de interesses van het kind.
Nieuwe vaardigheden leren kan ook heel leuk zijn.

* Talent gedreven coachen; starten vanuit de talenten van het kind
* Creatief: tekenen/ schilderen/ kleien
* Spelen met handpoppen; spelenderwijs vertellen en ontdekken
* NLP visualisaties en ontspanningsoefeningen
* Rollenspel; sociale vaardigheden en weerbaarheid trainen
* Lichaamswerk; ontspanningsoefeningen
* Muziek en emoties
* Verbeeldingskracht
* Kids’Skills
* Holistic pulsing
* E.F.T. techniek toepassen
* Traumaverwerking


shutterstock_110493902

  Aanmelding
  U kunt zich telefonisch of via mail aanmelden. Een eerste telefonische kennismaking is uiteraard gratis. Daarna kunnen wij op een zo kort mogelijk termijn een intake plannen. Een verwijzing is niet nodig.

  Intakegesprek

  Het intakegesprek vindt bij voorkeur in de praktijk plaats, het kind is daarbij niet aanwezig. Het doel van het gesprek is het helder krijgen van de hulpvraag. Welke vaardigheid mag het kind zich beter eigen leren maken. Wat zijn de wensen.

  Coachtraject
  De duur van een coachtraject is gemiddeld tussen de 5 à 8  keer, soms iets langer.  De eerste paar sessies vinden kort op elkaar plaats, daarna tweewekelijks. Na ongeveer 3 sessies krijgt u een korte terugkoppeling. Dit telefonisch of per mail. Het coachtraject ronden wij met een eindgesprek af. 
Bij vragen ben ik uiteraard tussentijds bereikbaar (telefonisch en mail).

  Er wordt tijdens of na het coachen geen diagnose vastgesteld of ‘etiket’ geplakt.


  “Kindercoaching is laagdrempelig,

  oplossinsgericht en kortdurend van aard.

  Door de basis van een kind te versterken,

  is het veerkrachtiger en zelfredzamer”

  Screen-Shot-2016-02-24-at-2.03.17-pm

   

   

  To Top